ramen papa log

カメラと子育てと街歩き

今週のラーメン 蒲田ラーメン大・新宿中本・松蔭神社前辰屋等

 今週のラーメン。みんなうまかった。